Bod č.7.:

EAP/6 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1-3 2013 - návrh)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1-3 2013 - důvodovka)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1-3 2013 - tabulkové přílohy)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1-3 2013 - textové přílohy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX