Bod č.13.:

MAI/4 - Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX