Bod č.6.:

KT/1 - Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX