Bod č.18.:

KT/2 - Stav, provozování a návštěvnost místních knihoven v Božkově a Koterově

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX