Bod č.20.:

ŽP/1 - Průběh záplav na MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ - průběh povodní na MO 2)
Příloha č.1 (příloha č.1)
Příloha č.2 (příloha č.2)
Příloha č.3 (příloha č. 3a)
Příloha č.3 (příloha č. 3b)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX