Bod č.60.:

MAJ/12 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro stavbu v k.ú. Božkov „Příjezdová komunikace k pozemkům č.k. 176/1,9,10,11 a jejich zasíťování“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (zákres přebíraného vodovodního řadu)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 628 ze dne 30. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX