Bod č.56.:

MAJ/8 - Uzavření smluv budoucích kupních na převod TDI a pozemků v souvislosti s výstavbou "22 RD Malesice - Vlkýš"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost AiP Plzeň)
Příloha č.2 (dohoda o převodu práv a povinností)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.5 (zápis KNM ze dne 14.5.2013)
Příloha č.6 (usn. č. 627 RMP ze dne 30.5.2013) (*)
Příloha č.7 (projektový zákres)
Příloha č.8 (mapové přílohy )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX