Bod č.50.:

MAJ/2 - Majetkoprávní vypořádání mezi se společnostmi JK – TREND STAV, s.r.o. a ALFA realizační, a.s. v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádostí a pořizovací cena TDI, souhlas s převodem VB)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 106/209 z 31. 8. 2009)
Příloha č.4 (zápis z KNM 14. 5. 2013)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 615 z 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX