Bod č.55.:

MAJ/7 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Křižovatka Borská/Emilova" v k.ú. Plzeň - investor ŠKODA CITY SERVICE, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora vč. zákresu + souhlas BT a.s. s VB)
Příloha č.2 (st. ORP MMP vč zákresů předávané TDI)
Příloha č.3 (usn. RMO 3 č. 118 ze dne 9.4.2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM 14.5.2013)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 626 z 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX