Bod č.69.:

MAJ/21 - Směna nemovitostí pro VPS D2 a pro VPS D113 se státní příspěvkovou organizací Centrem služeb pro silniční dopravu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Centra služeb pro silniční dopravu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č.448 ze dne 11.12.2012)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM ze dne 14. 5. 2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy - pozemky ve vlastnictví města)
Příloha č.7 (mapy - pozemky ve vlastnictví státu)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 633 ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX