Bod č.51.:

MAJ/3 - Konečné majetkoprávní vypořádání se společností invelt, s.r.o. v k.ú. Doubravka a k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádostspol. invelt - s.r.o. + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1081 z 19. 8. 2010)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 473 z 16. 9. 2010)
Příloha č.5 (zápis z KNM z 14. 5. 2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (geometrický plán - směna + zřízení VB)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 616 z 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX