Bod č.42.:

KPPK/1 - Protidrogový plán města Plzně 2013 - 2015

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Protidrogový plán města Plzně 2013 - 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX