Bod č.68.:

MAJ/20 - Darování pozemku p.č. 2647 v k.ú. Litice u Plzně zasaženého stavbou komunikace do majetku města Plzně a zrušení usnesení ZMP č. 92/2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření předsedkyně Společenství, zápis ze schůze)
Příloha č.2 (žádost MO Plzeň 6)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 92/2013)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.6 (fotografie)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX