Bod č.77.:

MAJ/29 - Smlouva o smlouvě budoucí směnné pro rozšíření stávající veřejné a soukromé příjezdové komunikace, k.ú. Plzeň – pí Radlingerová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (postoupení případu z PROP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 6. 6. 2013) (*)
Příloha č.5 (fotografie)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX