Bod č.90.:

PROP/13 - Prodej nemovitostí na adrese Tylova 15, Jižní Předměstí č.p. 931, včetně pozemku parc.č. 10066, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Plzeňského kraje a usnesení RPK č. 500/13 ze dne 25. 3. 2013, )
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 14. 5. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 610 ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:360 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX