Bod č.91.:

PROP/14 - Prodej id. podílu 8/15 k celku nemovitostí Bedřicha Smetany 5, domu Vnitřní město, č.p. 141, včetně pozemku parc.č. 345, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (přehled od správce)
Příloha č.4 (RMP č. 253/12 a ZMP č. 132/12)
Příloha č.5 (vyjádření znalce k poklesu ceny)
Příloha č.6 (zápis z KNM 14. 5. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 611 ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX