Bod č.92.:

PROP/15 - Prodej nemovitostí na adrese Mikulášské náměstí 19, Východní Předměstí, č.p. 522, včetně pozemku parc.č. 1262, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.4 (zápis z KNM 14. 5. 2013)
Příloha č.5 (popis nemovitosti)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 612 ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX