Bod č.70.:

MAJ/22 - Odkoupení id. spoluvlastnických podílů na pozemcích od podíl. spoluvlastníků zapsaných na LV č. 8934 a 739 pro k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka na odkup spoluvl. podílů)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 19. 2. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 157 ze dne 7. 5. 2013)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX