Bod č.71.:

MAJ/23 - Odkoupení id. spoluvl. podílu ve výši 3/400 k celku na poz. p.č. 11226, k.ú. Plzeň, od pí Mgr. Taťány Vítové, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka odprodeje spoluvl. podílu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 30. 1. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 123 ze dne 16. 4. 2013 )
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX