Bod č.79.:

PROP/2 - Prodej pozemku p.č. 401/2, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (geometrický plán nezapsaný v KN)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko OÚ Smědčice)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (situace SVSMP)
Příloha č.10 (mapa celé lokality)
Příloha č.11 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 600/13 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX