Bod č.82.:

PROP/5 - Prodej pozemků p.č. 385/3 - 4, k.ú. Vitinka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko obce)
Příloha č.5 (stanovisko nájemce)
Příloha č.6 (zápis KNM) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 603/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX