Bod č.85.:

PROP/8 - Uzavření SoBSK v souvislosti se zástavbou proluky Masarykova 23A, Plzeň - Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie projednávání vč. příloh)
Příloha č.2 (žádost vč. grafické přílohy)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanovisko MO P4)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1220/12)
Příloha č.6 (regulační podmínky)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 606/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX