Bod č.87.:

PROP/10 - Darování pozemků dotčených tělesy komunikací I. třídy, úsek Klatovská tř., Domažlická ulice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání)
Příloha č.2 (prezenční listina z jednání)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (zápis KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 608/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX