Bod č.104.:

VZVZ/2 - Zápis z mimořádného jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 6. 2013

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX