Bod č.62.:

MAJ/14 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí J. Maříkové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření vlastnice)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX