Bod č.44.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 7 - Radčice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Obnova uličních stromořadí v Radčicích“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX