Bod č.64.:

MAJ/16 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 486/2 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/2012)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX