Bod č.46.:

KŽP/3 - Žádost 57. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Dalmatínkova zahrádka“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX