Bod č.47.:

KŽP/4 - Žádost 87. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada pro naše děti“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX