Bod č.66.:

MAJ/18 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 463/27 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (vyjádření vlastníků) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (informace o stavbě) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (mapy KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (GP) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (usnesení RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX