Bod č.67.:

MAJ/19 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 597/6 v k.ú. Doudlevce pro IA - VPS - „Propojení Tyršův most - Výsluní”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/2012)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (vyjádření investora)
Příloha č.7 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX