Bod č.48.:

KŽP/5 - Žádost 55. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Trnkova kouzelná zahrada“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX