Bod č.96.:

OSI/2 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2012 a 2013

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2012)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2012)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 23. 11. 2012 )
Příloha č.4 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2012)
Příloha č.5 (Plán akcí na rok 2013)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 602 ze dne 13. 12. 2012)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1049 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX