Bod č.97.:

OSI+ŘEÚ/1 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX