Bod č.78.:

PROP/1 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1386/37 na adrese Tachovská č.or. 69 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 87 ze dne 12. 3. 2013)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 14/2004)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 520/2009)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 361/2010)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 278/2011) (*)
Příloha č.7 (zápis z KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 599/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX