Bod č.21.:

FIN+ŘEÚ/4 - Převod zůstatku FRB, Statut FRR, rozpočtové opatření, změna rozpočtového výhledu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut FRR)
Příloha č.2 (Statut FRR - nové znění)
Příloha č.3 (Návrh rozpočtového opatření)
Příloha č.4 (Úprava rozpočtového výhledu)
Příloha č.5 (FRB - stav k 30.6.2013)
Příloha č.6 (FRR - stav k 30.6.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX