Bod č.94.:

ŘEÚ/4 - Analýza rizik schváleného rozpočtového výhledu pro r. 2014 - 2016

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Analýza rizik schváleného rozpočtového výhledu)
Příloha č.1 (Usnesení FV ZMP č. 6/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX