Bod č.72.:

MAJ/24 - Koupě pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Borská a Zátiší od spol. ŠKODA INVESTMENT, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ)
Příloha č.2 (usn. č.159 RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (informace o sítích Plzeňské enegetiky a.s.)
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.5 (mapové přílohy - Borská)
Příloha č.6 (mapové přílohy - Zátiší)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX