Bod č.73.:

MAJ/25 - Majetkové vypořádání vodovodního řadu DN 100 v k.ú. Bolevec s paní Štěpánkou Brujovou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyčíslení pořizovacích nákladů)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usn. č.159 RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (usn. č. 223 ZMP ze dne 15.5.2008)
Příloha č.5 (zápis KNM ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.6 (projektový zákres)
Příloha č.7 (mapové přílohy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX