Bod č.19.:

FIN/2 - Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2

(předkladatel:nám Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO Plzeň 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX