Bod č.40.:

BEZP/1 - Aktualizace zřizovací listiny Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX