Bod č.41.:

BEZP/2 - Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Předloženo na stůl
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX