Bod č.57.:

MAJ/9 - Uzavření konečných smluv, Bytové domy „U Pramene“ Kotíkovská ulice, Plzeň, BV Development Plzeň, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP 80/2011 )
Příloha č.2 (usnesení ZMP 418/2012)
Příloha č.3 (žádost investora)
Příloha č.4 (stanovisko ORP)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.6 (GP č. 9599-231/2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP 624/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX