Bod č.84.:

PROP/7 - Prodej pozemků v k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + upřesnění žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (Stanovisko žadatele )
Příloha č.5 (Zákres prodeje)
Příloha č.6 (Souhlas nájemce)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán)
Příloha č.13 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.14 (Usnesení RMP ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX