Bod č.86.:

PROP/9 - Uzavření SBSK - p.č. 1137/115, 16, k.ú. Bolevec - výstavba bytového domu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní žádost)
Příloha č.2 (Nová žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.6 (Vyjádření k TDI)
Příloha č.7 (Nesouhlas SV Komenského 20)
Příloha č.8 (Námitka OS PRSKINK)
Příloha č.9 (Zákres předmětu nájmu a budoucího prodeje)
Příloha č.10 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapa - územní plán)
Příloha č.13 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.15 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.16 (Usnesení RMP ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX