Bod č.13.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 25. 4. 2013 do 22. 5. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 25. 4. 2013 do 22. 5. 2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 25. 4. 2013 do 22. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX