Bod č.105.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP)
Příloha č.1 (Zápis z 25. řádného zasedání KV ZMP)
Příloha č.2 (Zpráva o šetření veřejného ochránce práv)
Příloha č.3 (Vyjádření ZOO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX