Bod č.30.:

KPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti prezentace města Plzně v roce 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 581 ze dne 30. 5. 2013) (*)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KPM )
Příloha č.3 (Důvodové zprávy) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX