Bod č.15.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s potřebou úhrady nájemních smluv v rámci stavby městského západního okruhu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO v souv. se stavbou městského západního okruhu)
Důvodová zpráva (RO v souv. se stavbou městského západního okruhu)
Příloha č.1 (Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX