Bod č.83.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 14319/14 v k.ú. Plzeň - ČEZ Distribuce, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + plná moc)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 114/2010 + usn. ZMP č. 94/2010)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 604/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:355 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX